Shtypi i avancuar i infra të kuqe

Shtypi i avancuar i infra të kuqe

Nuk ka sistem automatik matës të ngjyrosjes me tuba

Nuk ka sistem automatik matës të ngjyrosjes me tuba