MH ofrojnë ngjyra të sakta për kërkesat e konsumatorëve për hije të posaçme të ngjyrave shpejt. Procesi fillon me ekipet e ekspertëve me ngjyra dhe pajisjet më të fundit të matjes së ngjyrave. Kërkesat për ngjyrën e klientit dorëzohen në Mh në mostrat fizike ose transmetohen në mënyrë elektronike për t'u përputhur. Dhe prodhimi pjesa më e madhe është e saktë që përputhet me ngjyrën e mostrës me Mh Color Measurement System.

Shtypi i avancuar i infra të kuqe

Shtypi i avancuar i infra të kuqe

Nuk ka sistem automatik matës të ngjyrosjes me tuba

Nuk ka sistem automatik matës të ngjyrosjes me tuba

Sistem Semi-Auto Powder Dispensing

Sistem Semi-Auto Powder Dispensing

Sistemi automatik i shpërndarjes dhe transportit të lëngët

Sistemi automatik i shpërndarjes dhe transportit të lëngët