MSH ka për qëllim të ofrojë konsumatorët me ngjyra të fijeve të klasit botëror. Duke nxjerrë nga një bibliotekë me ngjyra të përbërë nga më shumë se ngjyra 10,000, kartela ngjyra Mh ofron zgjedhje të nuancës 400, gjithashtu Mh ofron një përgjigje të shpejtë për riprodhimin e ngjyrave të ngjyrave në përputhje me fije, gjithmonë në përputhje me nevojat tuaja të qepjes.

Matja e ngjyrave

Për të ndihmuar në përcaktimin e dallimeve të ngjyrave, ekspertët zhvilluan sistemin e matjes së ngjyrave. Duke specifikuar çdo ngjyrë një vendndodhje sipas ngjyrës së hapësirës, ​​ne jemi në gjendje të përdorim numrin e vërtetë për të matur dallimin midis ngjyrave. Ka një numër hapash të ngjyrave në dispozicion.

Përfitimet e matjes së ngjyrave

Përveç konvertimit të ngjyrës së një objekti në numrin e vërtetë të ndryshimeve të matshme në matjen e ngjyrave, ai gjithashtu ndihmon në ruajtjen e qëndrueshmërisë së ngjyrave, lehtësimin e përputhjes së ngjyrave dhe komunikimin me ngjyra. Furnizimi global në tregun e produkteve qepëse duhet të jetë në gjendje të bëjë komunikim të menjëhershëm me formulën e ngjyrave dhe standardet në mbarë botën. Me matjen e ngjyrave, të dhënat e tilla mund të dërgohen me saktësi në vendet e nevojave në kohën e duhur.

ngjyrë